MEDIATEKS d.o.o     

za proizvodnju, trgovinu i usluge             

                                                                     

                                      

                                                                               PROIZVODNJA  ŽENSKE  LAKE  KONFEKCIJE